Arenan Hemmet

Vi firar Megaloppis i Majornas tioårsjubileum genom att arrangera hållbarhetsveckan ”Arenan Hemmet”. Vårt hållbarhetsarbete är ju så mycket mer än Majorna!

Under veckan kommer vi att fylla Hyresgästföreningens lokaler Arena: Första Lång med mängder av seminarier och workshops kring ekologisk och social hållbarhet knutet till boendet.

Vi belyser olika hållbarhetsteman utifrån alla hållbarhetsperspektiv inom följande rubriker (alla är inte klara, förändringar kommer att ske):

  • Allmännytta = klimatnytta?
  • Perspektiv på hållbar renovering 
  • Avfall och energi, vinst eller slöseri?
  • Hållbar stadsplanering 
  • Konsumtionsmönster – vinn & svinn

Här hittar du programmet!

Frågor? Mejla oss på megaloppis@hyresgastforeningen.se.