Funktionärer

Megaloppis är inte möjligt utan våra funktionärer. Här lägger vi upp information när vi söker funktionärer. Frågor? Mejla megaloppis@hyresgastforeningen.se.