Insamlingsstationer

När Megaloppis är slut så är det viktigt att försäljarna städar efter sig och tar hand om det som inte sålts. På den här sidan samlar vi var man kan lämna hela och rena saker som någon annan kan tänkas ha användning för samt containers och elektronikbingar för det som ska slängas. Inget får lämnas kvar på trottoaren.