Megaloppis 2021

Hyresgästföreningen har som huvudarrangör av Megaloppis i Majorna beslutat att ställa in Megaloppis 2021. Orsaken är pandemin.